Diğer Sağlık Personeli, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer
Diğer Sağlık Personeli Uzmanlığı Eğitimi

Diğer Sağlık Personeli; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen “Diğer Sağlık Personeli” belgesine sahip kişileri ifade eder.

Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) Eğitimi

Diğer sağlık personeli eğitim programına kimler kayıt olabilir?

– Hemşireler
– Sağlık memuru
– Çevre sağlığı teknisyeni
– Acil tıp teknisyeni

bölümlerinden lise, ön lisans ve lisans düzeyinde mezunlar başvurabilirler.

Diğer sağlık personeli eğitim süresi ne kadar?

İRİS BEMER gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki almış, İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Kurumlarından;

– 45 saat (8 gün) uzaktan (a-senkron) eğitim
– 45 saat (8 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim

almanız gerekmektedir.

Diğer sağlık personeli eğitim kaydı için gerekli evraklar nelerdir?

– Kimlik fotokopisi
– Diploma
– Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi