İlkyardım Nedir?

İlkyardım herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda , sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar , kazazedenin hayatta kalabilmesini sağlamak yada durumunun kötüye gitmemesini önlemek amacı ile olay yerinde ilkyardım konusunda bilgili kişiler tarafından, tıbbı araç gereç kullanmaksızın, mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır.

İlkyardım Eğitimi, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer

Temel İlkyardım Eğitimi

Temel İlkyardım Eğitiminin Amacı Nedir?

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaktır.

Temel İlkyardım Eğitiminin Önemi Nedir?

Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilkyardım ile acil yardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamasına rağmen; ilkyardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan, uygulamalardır. Ancak ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Bu amaçlarla, Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete ’de İlkyardım Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde, ilkyardım eğitimi almış sertifikalı ilkyardımcıların sayılarının ve niteliklerinin artmasına ve toplumumuzun ilkyardım konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Temel İlkyardım Eğitiminin Katkıları Nelerdir?

Her şeyden önce, İlkyardım Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre Kurumumuz, ilkyardım kursu açma ve kurs verme yetkisine sahiptir. İlkyardım Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, artık ülkemizde ilkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı, zorunlu hale gelmiştir. Yönetmeliğin 16. maddesine göre, tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Bu açıdan bakıldığında, ilkyardım eğitimi almanın, işsizliğin çok yüksek olduğu ülkemizde, birçok kurumda iş bulmak için önemli bir şans olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca İlkyardım Yönetmeliği’nin “Müeyyideler” başlıklı 29. maddesine göre, ilkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacaktır. Bu nedenle, tüm kurum ve kuruluşlarda ilkyardım eğitimi almış olan kursiyerlerimizin iş bulmaları mümkündür.

Temel İlkyardım Eğitimini Kimler Alabilir?

Acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunmak isteyen herkes Temel İlkyardım Eğitimi alabilir.

Temel İlkyardım Eğitiminin Süresi Nedir?

Temel İlkyardım Eğitimi 2 gün (16 saat) olarak düzenlenebilmektedir. Eğitimin ilk günü genel bilgiler verilerek 2.gün uygulama eğitim ile birlikte Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı ve uygulamalı sınavdan 85 puan ve üzeri alarak İLKYARDIMCI olmaya hak kazanılmaktadır.

İlkyardım Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Kimlik fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (2 adet)

Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimini Kimler Alabilir?

İlkyardımcı sertifikasına sahip sertifika süresi 3 yılı dolmuş kişiler Güncelleme eğitimi alabilmektedirler.

Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi Süresi Nedir?

Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi 1 gün (8 saat) olarak düzenlenebilmektedir. Eğitimin sonunda Eğitim kurumunun düzenlemiş olduğu Güncelleme sınavından geçerek sertifika sürelerini 3 yıl yenilemektedirler.

İlkyardım Güncelleme Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Kimlik fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (2 adet)
• İlkyardımcı kimlik ve sertifika fotokopisi

Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi

İlkyardım Eğitimi, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer

İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Eğitimi, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer
İlkyardım Eğitici Eğitimi Nedir?

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenen; katılımcıların eğitim sonunda ” İlkyardımcı Eğitmeni ” sertifikası almaya hak kazandıkları ve teorik bilgilerini farklı katılımcılara nasıl aktarabilecekleri konusunda eğitildikleri süreç olarak tanımlanabilir. İRİS BEMER İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi olarak İlkyardım eğitmenliği kursu düzenleyerek; Toplumumuzun da ilkyardım bilincini yaymak için yeni ilkyardım eğitmenleri yetişmesi için katkıda bulunup bu kutsal mesleği icra ederlerken de eğitmenlerimize yeni bir iş imkânı kapılarını birlikte aralıyoruz.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Eğitim Süresi Nedir?

İlkyardım eğitim merkezlerinde eğitici olarak görev yapabilmek için 5 gün temel ilkyardım bilgileri ile eğitim becerilerinin kazanılması gerekmektedir. Bu eğitimler, İRİS BEMER gibi eğitici eğitimi veren yetkili merkezler tarafından;

• Sağlık Personeli için eğitim süresi 5 gün
• Hekimler için 3 gün olarak verilmektedir.

Kimler İlkyardım Eğitici Eğitmeni Olabilir?

• Acil Tıp Teknisyenleri (lise, ön lisans, lisans mezunları)
• Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri
• Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
• Ameliyathane Teknikeri
• Anestezi Teknikeri ve Teknisyeni
• Biyokimya Teknikeri
• Biyomedikal Cihaz Teknikeri
• Biyolog
• Cerrahi Tekniker
• Çevre Sağlığı Teknikeri ve Teknisyeni
• Çocuk Gelişimi
• Dil ve Konuşma Terapisti
• Diş Protez Teknikeri
• Diş Tabibi, Diş Teknikeri
• Diş Teknik Sekreterliği
• Diyaliz Teknikeri
• Diyetisyen
• Ebe
• Eczacı ve Eczane Hizmetleri
• Emekli Sağlık Çalışanı
• Evde Hasta Bakımı
• Fizik Tedavi ve Fizyoterapist
• Hayvan Sağlık Memuru
• İlk ve Acil Yardım Teknikeri
• İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)
• İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapi Teknikeri)
• Laborant ve Veteriner Sağlık
• Odiyornetri Teknikeri
• Optisyenlik Teknikeri
• Paramedikler
• Pataloji Laboratuvar Teknikeri
• Perfüzyon Teknikeri – Perfüzyonist
• Protez ve Ortez Teknikeri
• Psikolog
• Klinik Psikolog
• Podolog
• Radyoterapi Onkolojisi Teknikeri
• Röntgen Teknisyenleri ve Yardımcıları
• Sağlık Fizikçisi
• Sağlık Hizmetlerinde (Hayvan Sağlığı Dahil)
• Mesleki Eğitim görerek yetişmiş Tabip Sağlık Memuru ve Sağlık Mühendisi
• Mamografi Teknikeri
• Sağlık Savaş Memuru
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
• Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
• Tıbbi Laboratuvar
• Tıp Doktoru
• Tıp Teknoloğu
• Toplum Sağlığı Teknisyeni
• Veteriner Hekim
• Yaşlı ve Hasta Bakım Teknikeri

vb. eşdeğer nitelikte Lise, Ön Lisans, Lisans Mezunlarını kapsamaktadır.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Kimlik fotokopisi
• Diploma fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (2 adet)