TMGD (ADR)

TMGD Eğitimleri, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer
TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

TMGD (ADR) Kimler Olabilir?

Fen fakültesi mezunu (Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik, Matematik) ve Mühendislik alanlarında lisans mezunu olmaları veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak ve İRİS BEMER gibi UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından 64 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı sınavda 70 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.

TMGD (ADR) Eğitim Süresi Nedir?

İRİS BEMER gibi, TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetki almış, TMGDE Kurumlarından;
– 64 saat (8 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim alması gerekmektedir.
Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.

TMGD (ADR) İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Kimlik fotokopisi
• Diploma, Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
• Adli Sicil Belgesi
• Vesikalık fotoğraf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkı

TMGD RID ve IMGD Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde TMGD-RID (Demiryolu) ve TMGD-IMDG (Denizyolu) taşımacılığında tehlikeli madde ile ilgili faaliyetlerde bulunan firmaların zorunlulukları kapsamında bulundurması gereken danışmanlıklardır.

TMGD RID ve IMGD Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

ADR kapsamında TMGD Eğitimi’nin önceden tamamlanması şartıyla IMDG Kod ve RID kapsamındaki aynı dönemde birlikte verilmek durumundadır.

TMGD (RID & IMDG) Eğitim Süresi Nedir?

İRİS BEMER gibi, TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetki almış, TMGDE Kurumlarından;
Her bir taşımacılık modu için;
– TMGD(RID) 21 saat (3 gün) uzaktan canlı (senkron)
– TMGD(IMDG kod) 21 saat (3 gün) uzaktan canlı (senkron)
eğitim alması gerekmektedir.
Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.

TMGD (RID & IMDG) Kaydı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Kimlik fotokopisi
• Diploma, Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
• Adli Sicil Belgesi
• Vesikalık fotoğraf
• TMGD(ADR) belge fotokopisi

TMGD RID ve IMDG Güvenlik Danışmanı Eğitimi

TMGD Eğitimleri, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer

TMGD ADR Tazeleme Eğitimi

TMGD Eğitimleri, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer
TMGD ADR Tazeleme Eğitimi Nedir?

TMGD’lerin TMGD yenileme sınavına girebilmeleri için ön şart olarak ADR kitabının revize olduğu tek yıllarda almaları gereken ADR revizyonu tazeleme eğitimleridir.

TMGD ADR Tazeleme Eğitim Süresi Nedir?

İRİS BEMER gibi, TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetki almış, TMGDE Kurumlarından;
– 16 saat (2 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim almanız gerekmektedir.

TMGD'lerin Kaç Sınav Yenileme Hakları Vardır?

Sertifika süresinin son yılı içinde en fazla 3 yenileme sınav hakkı vardır.

TMGD ADR Tazeleme Kaydı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Kimlik fotokopisi
• Diploma, Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
• Adli Sicil Belgesi
• Vesikalık fotoğraf
• TMGD(ADR) belge fotokopisi

TMGD’lerin TMGD yenileme sınavına girebilmeleri için ön şart olarak RID kitabının revize olduğu tek yıllarda almaları gereken RID revizyonu tazeleme eğitimleridir.

TMGD RID Tazeleme Eğitimi Nedir?

TMGD ’lerin sertifika süresinin (5 sene) son yılı (4. Sene) içinde gireceği Ulaştırma Bakanlığının düzenlediği ilk kez sınava giren kişilerle birlikte mevcut merkezi TMGD sınavlarıdır.

TMGD RID Tazeleme Eğitim Süresi Nedir?

İRİS BEMER gibi, TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetki almış, TMGDE Kurumlarından;
– 16 saat (2 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim almanız gerekmektedir.

TMGD'lerin Kaç Sınav Yenileme Hakları Vardır?

Sertifika süresinin son yılı içinde en fazla 3 yenileme sınav hakkı vardır.

TMGD RID Tazeleme Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Kimlik fotokopisi
• Diploma, Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
• Adli Sicil Belgesi
• Vesikalık fotoğraf
• TMGD (RID) belge fotokopisi

TMGD RID Tazeleme Eğitimi

TMGD Eğitimleri, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer

TMGD IMDG Tazeleme Eğitimi

TMGD Eğitimleri, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer

TMGD ’lerin sertifika süresinin (5 sene) son yılı (4. Sene) içinde gireceği Ulaştırma Bakanlığının düzenlediği ilk kez sınava giren kişilerle birlikte mevcut merkezi TMGD sınavlarıdır.

TMGD IMDG Tazeleme Eğitimi Nedir?

TMGD ’lerin TMGD yenileme sınavına girebilmeleri için ön şart olarak IMDG kitabının revize olduğu çift yıllarda almaları gereken IMDG revizyonu tazeleme eğitimleridir.

TMGD IMDG Tazeleme Eğitim Süresi Nedir?

İRİS BEMER gibi, TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetki almış, TMGDE Kurumlarından;
– 16 saat (2 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim almanız gerekmektedir.

TMGD'lerin Kaç Sınav Yenileme Hakları Vardır?

Sertifika süresinin son yılı içinde en fazla 3 yenileme sınav hakkı vardır.

TMGD IMDG Tazeleme Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Kimlik fotokopisi
• Diploma, Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
• Adli Sicil Belgesi
• Vesikalık fotoğraf
• TMGD (IMDG) belge fotokopisi