Temel Yangın Söndürme Eğitimi

Yangın Eğitimi, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer
Temel Yangın Söndürme Eğitiminin Amacı Nedir?

Eğitimin amacı, katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem onlarca hayat kurtarın hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden koruyun.

Temel Yangın Söndürme Eğitimine Kimler Katılabilir?

• Yöneticiler

• Tüm Çalışanlar

Temel Yangın Eğitimi Eğitim İçeriği Nedir?

• Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
• Yangınların Sınıflandırılması
• Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları
• Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı
• Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri
• Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
• Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
• Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
• İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler
• Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri
• Yangın Türleri (Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları)
• Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
• Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması
• Yangın Söndürme Tatbikatı

Temel İlkyardım Eğitimini Kimler Alabilir?

Acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunmak isteyen herkes Temel İlkyardım Eğitimi alabilir.

Temel İlkyardım Eğitiminin Süresi Nedir?

Temel İlkyardım Eğitimi 2 gün (16 saat) olarak düzenlenebilmektedir. Eğitimin ilk günü genel bilgiler verilerek 2.gün uygulama eğitim ile birlikte Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı ve uygulamalı sınavdan 85 puan ve üzeri alarak İLKYARDIMCI olmaya hak kazanılmaktadır.

İlkyardım Eğitim Kaydı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• Kimlik fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (2 adet)

Teorik Yangın Söndürme Eğitimi Nedir?

Personeli yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler hakkında personeli teorik olarak bilgilendirmektir.

Teorik Yangın Söndürme Eğitiminin Konusu Nedir?

• Yangın ve Yanma Kimyası
• Tehlikeli Maddeler
• Ev ve İşyerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
• Yangın Söndürme Kaynakları
• Yangın Söndürme Güvenliği

Teorik Yangın Söndürme Eğitimi Süresi Nedir?

Teorik yangın söndürme eğitimi süresi 4 saat olarak belirlenmiştir.

Teorik Yangın Söndürme Eğitimi

Yangın Eğitimi, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi

Yangın Eğitimi, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer
Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Nedir?

Personele yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda uygulamalı eğitimlerdir.

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitiminin Konusu Nedir?

• Yangın ve Yanma Kimyası
• Tehlikeli Maddeler
• Yangının İlerlemesi ve Büyüme Safhası
• Yangın Riskleri ve Önlemler
• Yangın ve İnsan Sağlığı
• Yangın Söndürme Kaynakları
• Yangın Söndürme Güvenliği
• Temel Tahliye Eğitimi
• Ekip Liderleri ve Görevleri
• Bina Analizi ve Tehlikeler
• Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)

Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Süresi Nedir?

Uygulamalı yangın söndürme eğitimi süresi 8 saat olarak belirlenmiştir.

Yangın Eğitici Eğitiminin Amacı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik mevzuatlarına göre iş yerlerindeki çalışan personelin tümünün veya yeter sayıdaki personelin zorunlu alması gereken temel yangın eğitimlerini verebilecek yeterliliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

• En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar
• Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar
• Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
• Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar
• İSG Uzman adayları
• Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler
• Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans Mezunları
• Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
• Ayrıca yangın tahliye ve kurtarma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler yangın eğitici eğitimine katılabilirler.

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı Eğitim Süresi Nedir?

Eğitim toplam 45 saat olup, zoom üzerinden uzaktan eğitim canlı dersler ile yapılacaktır. Eğitim, uzaktan ve uygulamalı olarak verilecektir.

Sınav ve Belge İşlemleri Nasıl Olmaktadır?

Eğitim programına %80 oranında katılım sağlayıp, eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Üniversite onaylı sertifika verilir.

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programının Kişiye Kazandırdıkları Nelerdir?

• Yanma ve yangının ne olduğunu bilir.
• Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
• Yanmanın oluşumunu bilir.
• Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
• Niteliklerine göre yangın sınıflarını bilir.
• Bulundukları alana göre yangın sınıflarını bilir.
• Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.
• Söndürme maddelerini bilir.
• Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
• Yangın söndürme tüplerinin çalışma prensiplerini bilir.
• Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
• Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
• Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
• Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.
• Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir.
• Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatmasını bilir.
• Yangın dolaplarını kullanır.
• Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
• Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
• Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
• Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
• Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
• Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
• Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapar.
• Fabrikada çalışan tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
• Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 2 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
• Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
• 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.

Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

Yangın Eğitimi, İş Güvenliği Kursu / İris Bemer